Matija Dronjić

viši kustos

Viši kustos, voditelj Audiovizualnih fondova Etnografskog muzeja u Zagrebu od 2013. godine. Diplomirao etnologiju i arheologiju (2011) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni interes usmjerio je na istraživanje odnosa tradicije i suvremenosti u okviru nekoliko tema, poput proznih oblika usmene književnosti, vjerovanja, životnih i godišnjih običaja, identiteta manjinskih zajednica itd. Poseban interes predstavljaju teme iz vizualne antropologije, implementacija novih tehnologija u istraživačkom radu te digitalizacija baštine.

Koautor je dvije izložbe i suradnik na brojnim muzejskim projektima. Dugogodišnji je suradnik na nekoliko projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2007-2013), stručni suradnik manifestacije „Međunarodni festival čipkarstva“ u Lepoglavi (2011-2016), iskusan terenskih istraživač i voditelj arhiva Hrvatskog etnološkog društva.

Objavio je niz radova u domaćim i stranim publikacijama: znanstvenostručnim časopisima, monografijama, zbornicima radiova i katalozima izložbi. Član je uredništva muzejskog časopisa "Etnološka istraživanja".