Programi za odrasle

Glavno je, da se narodni govor vjerno bilježi: Zašto čuvati i štititi hrvatske mjesne govore kao nematerijalnu kulturnu baštinu

26.03.2018. Etnografski muzej (Zagreb)U organizaciji Hrvatskog etnološkog društva, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Etnografskog muzeja održan je znanstveno-stručni kolokvij organiziran povodom Europske godine kulturne baštine


GLAVNO JE, DA SE NARODNI GOVOR VJERNO BILJEŽI
ZAŠTO ČUVATI I ŠTITITI HRVATSKE MJESNE GOVORE KAO NEMATERIJALNU KULTURNU BAŠTINU?Kolokvij je održan 26. ožujka 2018. godine u prostorijama Etnografskog muzeja, Trg Mažuranića 14, Zagreb.


Hrvatska je, kao sedamnaesta zemlja, u srpnju 2005. ratificirala Konvenciju o očuvanju nematerijalne kulturne baštine. Ta je konvencija stupila na snagu 2006., nakon što ju je prihvatilo trideset zemalja. Među različitim oblicima folklornoga stvaralaštva, umijećima i obrtima na Listi nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske nalaze se i hrvatski mjesni govori / skupine govora / dijalekti, na tragu Zakona o očuvanju i zaštiti kulturnih dobara iz 1999. godine.

Očuvanje dijalektne raznolikosti postiže se različitim projektima, a Zvučni atlas hrvatskih govora jedan je od tih. Riječ je o interaktivnome prikazu hrvatskih mjesnih i gradskih govora u Republici Hrvatskoj i izvan nje. Atlas je ustrojen tako da za svaki prikazani govor izvorni govornici izgovore sedamdeset zadanih rečenica hrvatskoga standardnog jezika na svom materinskom govoru. Osnovna mu je svrha bilježenje, čuvanje i promicanje žive hrvatske jezične baštine u svoj njezinoj zemljopisnoj raslojenosti i oblikovnome bogatstvu. Na globalnoj, pak, razini atlas je aktualni ekolingvistički doprinos predstavljanju i očuvanju svjetske jezične raznolikosti.

Polazeći od pojedinca, izvornoga govornika, istraživanjem i promicanjem vrijednosti pojedinoga govora u doba razvijene tehnologije umrežujemo znanja i tradicije te gradimo mrežu identiteta kojom su svi zaštićeni.


PROGRAM
9.30 – 10.00 | PRIJAVA SUDIONIKA

10.00 – 10.30 | PREDAVANJE | IVANA KURTOVIĆ BUDJA*
Mjesni govori kao živa jezična baština

10.30 – 11.00 | PREDAVANJE | VELIMIR PIŠKOREC**
Ekolingvistika kao doprinos predstavljanju i očuvanju svjetske jezične raznolikosti

11.00 – 11.30 | STANKA ZA KAVU

11.30 – 13.30 | RADIONICA
Zvučni atlas hrvatskih govora


* Dr. sc. Ivana Kurtović Budja znanstvena je suradnica u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, trenutno voditeljica Odjela za dijalektologiju. Hrvatska dijalektologija, osobito južnočakavski kopneni i dalmatinski novoštokavski govori predmet su njezina užega interesa. Uz to se bavi i proučavanjem odnosa hrvatskoga standardnoga jezika i narječja. Surađuje u emisiji Govorimo hrvatski Hrvatskoga radija te u različitim emisijama Hrvatske televizije s temama iz dijalektologije i zaštite nematerijalne kulturne baštine. Članica je Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske od 2003. godine.

** Prof. dr. sc. Velimir Piškorec predstojnik je Katedre za njemački jezik Odsjeka za germanistiku te voditelj Poslijediplomskoga doktorskoga studija lingvistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Težišta znanstvenoga interesa su mu dodirno jezikoslovlje s posebnim osvrtom na hrvatsko-njemačke jezične dodire, jezična biografistika, interlingvistika, ekolingvistika i dijalektna geografija. Autor je koncepcije i voditelj nacionalnoga ekolingvističkoga projekta Zvučni atlas hrvatskih govora.  Kontakt

  Etnografski muzej
  Trg Mažuranića 14
  10000 Zagreb

  T+385 (0)1 4826 220
  E emz@emz.hr

  Radno vrijeme

  Utorak - subota: 10,00 - 18,00 sati
  Nedjelja: 10,00 - 13,00 sati
  Ponedjeljkom, državnim praznicima i blagdanima Muzej je zatvoren za posjetitelje.

  Ulaznice

  CIJENA ULAZNICE

  Odrasli individualno: 20 kuna
  Odrasli grupno (min. 15 osoba): 15 kuna
  Učenici, studenti, umirovljenici individualno: 15 kuna
  Učenici, studenti, umirovljenici grupno (min. 15 osoba):
  10 kuna
  Obiteljska ulaznica (roditelji s djecom):
  40 kuna

  GRATIS ULAZNICE

  Djeca do pet godina starosti; članovi Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog društva likovnih umjetnika, ICOM-a;
  studenti etnologije i kulturne antropologije (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru), studenti Tehnološko-tekstilnog fakulteta; učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna; društveno osjetljive skupine (pacijenti psihijatrijskih klinika, osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju, osobe s intelektualnim poteškoćama); hrvatski branitelji; nezaposleni državljani Republike Hrvatske; novinari.

  Etnografski muzej zadržava pravo zahtjeva za predočenjem odgovarajuće isprave prilikom izdavanja gratis ulaznice.

  Radionice

  Radionice iz redovne ponude:
  Djeca: 15 kuna
  Odrasli: 25 kuna
  Obiteljska: 40 kuna

  Specijalizirane radionice: cijena se formira prema obimu i vrsti usluge.

  Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

  Stručna vodstva

  Stručna vodstva organiziraju se kroz stalni postav i povremene izložbe za grupe i pojedince.

  Na hrvatskom jeziku: 100 kuna
  Na engleskom jeziku: 150 kuna

  Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

  Pristup

  Uz prethodnu najavu, pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti moguć je pokretnom rampom nagiba izvan standarda.