Izložba

Perje, jabuke i zrno soli / Feathers, apples and a grain of salt

28.11.2017. - 04.02.2018. Etnografski muzej, Zagreb Izložbe Perje, jabuke i zrno soli - božićni nakit iz fundusa zagrebačkog Etnografskog muzeja Događanja Noć muzeja 2018 Edukacija Radionice filcanja Božićno druženje s Luisom groficom Erdödy Božićni nakit
Perje, jabuke i zrno soli - božićni nakit iz fundusa zagrebačkog Etnografskog muzeja

Kraj godine obilježavamo proslavom Božića kroz različite aktivnosti - ukrašavanje doma kićenjem bora, pripremu hrane i kupovinu darova...Etnografije različitih mjesta u Hrvatskoj bilježe posebnosti njegove proslave, ali i univerzalnu želju za njegovim svečanošću i isticanjem.

Procesi komercijalizacije znatno utječu na način slavljenja Božića što je vidljivo i kroz vrste i upotrebu božićnog nakita. Još u 19. stoljeću kapitalističko društvo prvi put u značajnijem opsegu utječe na način proslave Božića kakav poznajemo danas, a kroz njegovu komercijalizaciju uvjetovanu tada prisutnim procesima industrijalizacije, ekspanzije trgovine te željezničkog prometa.

Izložbom predstavljen božićni nakit fundusa Etnografskog muzeja potječe s kraja 19. i iz 20. stoljeća dok je ideja predstaviti njegove vrste, različite načine njegove izrade i ukrašavanja njime. Pritom se uzima u obzir i izostanak ovakvih praksi u pojedinim periodima i krajevima Hrvatske. Posjetiteljima predstavljamo ukrase izrađene različitim materijalima i tehnikama podijeljene u dvije velike skupine, onu nakita izrađenog kod kuće za osobne potrebe i onog serijski izrađenog namijenjenog prodaji.

Kao i sve druge tradicije i običaji i načini proslavljana Božića u stalnoj su mijeni, pa se tako protokom vremena mijenja i božićni nakit. Ova mijena uvjetovana je različitošću dostupnih materijala i tehnika izrade dok stil, mjesto te način izrade odražavaju duh i ukus vremena u kojem su nastali, ali i socioekonomske prilike.

Je li zelenilo samo ukras ili je ono imalo i određenu apotropejsku funkciju koja je s vremenom nestala? Izložbom se tematizira i božićno zelenilo te posebice božićno drvce s različitim značenjima koja su mu pridavana kroz povijest. Postav izložbe potaknut će pitanje starosti tradicija kakve danas poznajemo.

Raznovrsni planirani popratni programi obuhvatit će radionice izrade božićnog nakita, predavanja i prezentacije vezane uz temu izložbe te različite dječje programe.


Feathers, apples and a grain of salt – Christmas ornaments from the holdings of the Ethnographic Museum

28th October 2017 – 28th January 2018

Ethnographic museum in Zagreb


The end of year is marked with celebration of Christmas through various acitivities – adornment of Christmas tree, preparations of food and Christmas shopping...Ethnographies of numerous places in Croatia accentuate differences of Christmas celebration in different parts but they also show pronounced desire for its festivity and emphasis.

Commercialization processes remarkably influence how we celebrate Christmas which is also seen through different kinds and use of Christmas ornaments. From the 19th century commercial environment for the first time significantly influences Christmas celebration as we know it today and through commercialization conditioned by then ongoing processes of industrialization, trade and railway expansion.

Christmas ornaments from the collection of Ethnographic museum presented in the exhibition date from the end of the 19th and 20th century while the idea of the exhibition is to present different kinds of ornaments, various ways of making them and decorations. However, absence of this praxis in certain parts of Croatia is also considered. Two kinds of ornaments, made of different materials and techniques, will be presented to visitors. These ornaments are divided in two groups – homemade for personal use and serial ornaments made for selling.

As with all traditions and customs ways of celebrating Christmas are in constant transformation so with time Christmas ornaments also change due to the difference in availability of materials and production techniques while style, place and way of making ornaments reflects spirit and taste of time but also socio-economic conditions.

Is greenery just an adornment or in past it also had a certian apotropaic function which got lost with time? Exhibition thematises Christmas greenery, especially Christmas tree and different connotations it had throughout history. Exhibition setting will raise a question about the age of traditions we know today.

Various planned programs which will occur during the exhibition include ornamnet production workshops, lectures and presentations and also different children programs.
  • galerija postava

Kontakt

Etnografski muzej
Trg Mažuranića 14
10000 Zagreb

T+385 (0)1 4826 220
E emz@emz.hr

Radno vrijeme

Utorak - petak: 10,00 - 18,00 sati
Subotom: 10,00 - 14,00 sati
Nedjeljom, ponedjeljkom, državnim praznicima i blagdanima Muzej je zatvoren za posjetitelje.

Ulaznice

CIJENA ULAZNICE

Odrasli individualno: 20 kuna
Odrasli grupno (min. 15 osoba): 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici individualno: 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici grupno (min. 15 osoba):
10 kuna
Obiteljska ulaznica (roditelji s djecom):
40 kuna

GRATIS ULAZNICE

Djeca do pet godina starosti; članovi Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog društva likovnih umjetnika, ICOM-a;
studenti etnologije i kulturne antropologije (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru), studenti Tehnološko-tekstilnog fakulteta; učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna; društveno osjetljive skupine (pacijenti psihijatrijskih klinika, osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju, osobe s intelektualnim poteškoćama); hrvatski branitelji; nezaposleni državljani Republike Hrvatske; novinari.

Etnografski muzej zadržava pravo zahtjeva za predočenjem odgovarajuće isprave prilikom izdavanja gratis ulaznice.

Radionice

Radionice iz redovne ponude:
Djeca: 15 kuna
Odrasli: 25 kuna
Obiteljska: 40 kuna

Specijalizirane radionice: cijena se formira prema obimu i vrsti usluge.

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Stručna vodstva

Stručna vodstva organiziraju se kroz stalni postav i povremene izložbe za grupe i pojedince.

Na hrvatskom jeziku: 100 kuna
Na engleskom jeziku: 150 kuna

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Pristup

Uz prethodnu najavu, pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti moguć je pokretnom rampom nagiba izvan standarda.