Projekt

Umjetnost i kultura 54+

23.07.2018. - 23.08.2019. Etnografski muzej, Zagreb Edukacija Radionice u sklopu projekta "#Za BITI +54" u Korenici 25. ožujka
#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost


Naziv projekta: #Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost
Prijavitelj: Centar za ženske studije
Partneri: Etnografski muzej i Lokalna akcijska grupa Zagorje - Sutla

Opis projekta:

Svrha projekta #Za BITI+54 doprinos je smanjenju rizika od socijalne isključenosti žena starijih od 55 godina kroz njihovo uključivanje u čitalačke aktivnosti, etnografske i likovne radionice, scensko sudjelovanje i izložbe, koje će se tijekom 13 mjeseci održavati u najvećoj mjeri u Krapinsko-zagorskoj županiji, Gradu Zagrebu te Ličko-senjskoj županiji. Pri izvedbi radionica koristit će se elementima kulturnog nasljeđa, materijalne i nematerijalne kulture prisutne u Republici Hrvatskoj, a emancipatorske ideje Marije Jurić Zagorke nadahnut će umjetničke intervencije kojima ćemo, u radu sa 65 korisnica, inovirati tradicijske elemente i uobličiti ih u nove oblikovne proizvode.

Sadržajima projektnih aktivnosti koji imaju ženskostudijsku i etnografsku perspektivu želi se potaknuti sudjelovanje korisnica u inovativnim kulturnim aktivnostima u zajednici te tako doprinijeti njihovom uključivanju u kulturni i socijalni život.

Korisnice projekta (ciljna skupina 1) dolaze iz županija različitih po stupnju razvijenosti te iz naselja raznolikih prema urbanim, ruralnim i drugim obilježjima.

Afirmacijom okruženja podupirućeg za sudjelovanje naših sudionica, po dovršetku projekta pridonijet ćemo vidljivosti mogućih nositelja socijalnog uključivanja starijih, kao što su udruge i institucije u kulturi (knjižnice) s kojima ćemo surađivati u provedbi projekta, te omogućiti povezivanje postojećih s novim mrežama suradnika koji dolaze iz privatnog i javnog sektora te civilnog društva iz različitih geografskih područja.

Projektna ideja polazi od općenitijih problema ekonomske prikraćenosti i sociokulturne izoliranosti osoba starije dobi, gdje je rizik od socijalnog isključivanja za žene zamjetno veći u odnosu na muški dio populacije. Sudjelovanje u kulturnim sadržajima veće društvene vidljivosti, ne samo u lokalnoj sredini već i u široj zajednici, doprinosi njihovoj većoj dobrobiti putem zadobivanja simboličke moći kroz javno priznanje njihovih stvaralačkih mogućnosti (nastupi, izložbe vlastitih radova), ali i socijalne interakcije s drugim ženama kroz duže vremensko razdoblje. Ciljnu skupinu 2 čini sedam stručnjakinja iz partnerskih organizacija, među kojima je i jedna slobodna umjetnica, koje izvode projektne aktivnosti s ciljnom skupinom 1. One će na početku projekta proširiti svoje kompetencije o kulturnoj medijaciji u radu sa starijim osobama na Sveučilištu treće dobi u Ljubljani te stečena znanja primijeniti tijekom provedbe projekta.

Projekt koordinira Centar za ženske studije iz Zagreba, koji ga provodi u partnerskoj suradnji s Etnografskim muzejom iz Zagreba i Lokalnom akcijskom grupom Zagorje-Sutla.

Ukupna vrijednost projekta je 695.319,93 kn, a projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 591.021,94 kn.

Vrijeme provedbe: 23. srpnja 2018. – 23. kolovoza 2019.

Kontakt osoba: Jasminka Pešut, voditeljica projekta jasminka.pesut@zenstud.hr

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.

Poveznice:
www.esf.hr
www.zenstud.hr
www.emz.hr
www.zagorje-sutla.eu


 • galerija

  Kontakt

  Etnografski muzej
  Trg Mažuranića 14
  10000 Zagreb

  T+385 (0)1 4826 220
  E emz@emz.hr

  Radno vrijeme

  Utorak - petak: 10,00 - 18,00 sati
  Subota - nedjelja: 10,00 - 13,00 sati
  Ponedjeljkom, državnim praznicima i blagdanima Muzej je zatvoren za posjetitelje.

  Vikendom moguć posjet s kućnim ljubimcima, uz obavezno poštivanje bontona.

  Ulaznice

  CIJENA ULAZNICE

  Odrasli individualno: 20 kuna
  Odrasli grupno (min. 15 osoba): 15 kuna
  Učenici, studenti, umirovljenici individualno: 15 kuna
  Učenici, studenti, umirovljenici grupno (min. 15 osoba):
  10 kuna
  Obiteljska ulaznica (roditelji s djecom):
  40 kuna

  GRATIS ULAZNICE

  Djeca do pet godina starosti; članovi Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog društva likovnih umjetnika, ICOM-a;
  studenti etnologije i kulturne antropologije (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru), studenti Tehnološko-tekstilnog fakulteta; učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna; društveno osjetljive skupine (pacijenti psihijatrijskih klinika, osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju, osobe s intelektualnim poteškoćama); hrvatski branitelji; nezaposleni državljani Republike Hrvatske; novinari.

  Etnografski muzej zadržava pravo zahtjeva za predočenjem odgovarajuće isprave prilikom izdavanja gratis ulaznice.

  Radionice

  Radionice iz redovne ponude:
  Djeca: 15 kuna
  Odrasli: 25 kuna
  Obiteljska: 40 kuna

  Specijalizirane radionice: cijena se formira prema obimu i vrsti usluge.

  Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

  Stručna vodstva

  Stručna vodstva organiziraju se kroz stalni postav i povremene izložbe za grupe i pojedince.

  Na hrvatskom jeziku: 100 kuna
  Na engleskom jeziku: 150 kuna

  Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

  Pristup

  Uz prethodnu najavu, pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti moguć je pokretnom rampom nagiba izvan standarda.