Organizacija zbirki

Pohrana - Zbirka glazbala Franje Ksavera Kuhača

Franjo Ksaver Kuhač se smatra začetnikom i zasigurno jednim od najsvestranijih istraživača hrvatske glazbe koji je svojim radom postavio temelj razvoja hrvatske znanosti o glazbi te se svrstao među najistaknutije hrvatske znanstvenike druge polovine 19. stoljeća (Marošević, 2009:237). Njegova zbirka sadrži 58 glazbala prikupljenih tijekom terenskih istraživanja koje je Kuhač provodio na području Hrvatske ali i šire na području cijeloga Balkana u razdoblju između 1857. i 1886. godine.

Glazbala koja je Kuhač prikupio od izuzetnog su značaja, ne samo iz razloga što se radi o najstarijim sačuvanim primjercima od kojih su neki stari i preko 250 godina, nego i stoga što određeni primjerci ukazuju na kontinuitet glazbenih tradicija na određenom području.

Takve su, primjerice, bordunske dvojnice (zabilježene pod inventarnim brojem POH-465/1920) s rasporedom rupica za prebiranje 6:0 koje ukazuju na uporabu bordunskog dvoglasja na području grada Zagreba kao specifičnog načina sviranja pri čemu jedan glas svira ležeći ton (jedan dugačak ton) dok drugi glas svira melodiju malog opsega. Takve dvojnice danas na terenu više nisu uporabi. Vrlo su značajne dvojnice iz Žminja u Istri koje dokazuju upotrebu palčane rupice još daleke 1882. (raspored za sviranje 4:3, POH- 463/1920) a koje danas na terenu više također ne možemo naći (usp. Galin, 1984:12). Isto tako, više ne možemo naći u uporabi trojke iz Hrvatskog zagorja (POH-461/1920), orgljice (POH-467/1920), rog noćnog stražara iz Slavonije (POH-436/1920) ili bučine iz Slavonije (POH-437/1920, POH-438/1920). U Zbirci se nalaze dva glazbala, ravanastrona, iz Kine.

Kuhač je gotovo sva glazbala koja su pripadala njegovoj privatnoj zbirci, detaljno i stručno obradio u prvoj opsežnoj etnoorganološkoj studiji u Hrvatskoj "Prilog za poviest glasbe južnoslavjenske: kulturno historijska studija" (1877.-1879., 1882.). Zbirka glazbala Franje Ksavera Kuhača je 1984. godine bila u cjelosti izložena i predstavljena javnosti u Koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ na izložbi Franjo Ksaver Kuhač – život i djelo postavljenoj povodom 150. godišnjice Kuhačeva rođenja.