Organizacija zbirki

Zbirka kućnog inventara

Prvi predmeti u zbirku kućnog inventara ušli su u inventar Muzeja u godini njegova osnutka, a donacije građana i pojedinačni otkupi bili su izvori iz kojih je u tom devedesetogodišnjem razvoju nastajala i rasla zbirka. Činjenica da je najveći dio predmeta za muzejsku zbirku kućnog inventara sakupljen na području Hrvatske daje im iznimno kulturno-povijesno značenje. S obzirom da je muzejska sakupljačka politika sve do 1995. godine, bila usmjerena prema sakupljanju predmeta koji su pripadali pred-industrijskom društvu i seoskom stanovništvu, temeljni fond ove zbirke sačinjava niz, brojno manjih, kolekcija od drva i metala koji potječu s kraja 19. i s početka 20. stoljeća. Današnja zbirka kućnog inventara broji 1500 predmeta i s vremenom je nadopunjena kućanskim predmetima iz naše svakodnevice.

Upravo je na drvenim predmetima seljačkog oblikovanja došla do izražaja pučka estetika koju ilustriraju brojni predmeti koje su iz drveta izradili pastiri, kao i posebno nadareni pojedinci kod kojih su seljani naručivali dio inventara svojega kućanstva. Među njima posebno ističemo jednostavno oblikovane i neukrašene predmete kojima je obilovalo svako seosko kućanstvo poput tanjura, zdjela, žlica, korita, raznih posuda za čuvanje hrane, stalaka za spremanje žlica, žličnjaka i solenki. Osim takovog, primarnog oblikovanja, seljaci su pri izradbi predmeta primjenjivali i raznovrsne tehnike poput tesanja, piljenja, savijanja i tokarenja poput bukara, koje su sastavljene od niza tesanih daščica spojenih obručem ili kalanim prutom umetnutim u utor dna.

Znatno manju, ali iznimno vrijednu cjelinu predmeta u zbirci predstavljaju predmeti od metala koji čine pribor uz ognjište ili peć, poput metalnog žarača, hvataljki za žeravicu i posebnog stalka za naslanjanje klada prijeklada i lanaca, veriga na koji bi objesili razne dublje metalne posude za pripremanje hrane poput lonca, kotla, bronzina, pinjata, padela, lopiža, teča, koje su bile položene na tronožni stalak za lonce, tronog, kao i predmeti koji su služili za pečenje hrane poput rešetki, te zvonolikog metalnog poklopca, peke. Isto tako su za zbirku prikupljeni i razni kućanski uporabni predmeti poput pegli, vaga za mjerenje, pržilica za kavu, strojeva za mljevenje mesa, sita za brašno, spremnica za vodu, solenki, pribora za jelo izrađenih od drva ili aluminija, kao i vrlo vrijednih posuda za grijanje, skadaleta.

U zbirci se ističe vrlo brojna i raznovrsna skupina pomagala za rasvjetu poput čirjaka, čiraka, luči, svečnjaka, svijećnjaka, lukjerna, lumeta, lučerni, lampaša, fenjera, ferala i uljanica pomoću kojih možemo pratiti način rasvjetljavanja seoskih domova sve do pojave električnih rasvjetnih tijela. U fundusu se ističe i skupina predmeta koji su služili za rasvjetu uljem ili masti - sakupljene su veće ili manje uljenice, lumete, lukjerne, leščrbe, kao i različito oblikovani svijećnjaci i drveni ili željezni stalci, čirjaki, te stalci za luč i različite vrste petrolejki. S obzirom da je razdoblje nakon 1950-tih godina bilo zastupljeno s relativno malim brojem primjeraka koji ne odražavaju u potpunosti produkciju toga razdoblja, zbirka se sustavno od 1995. godine nadopunjava kvalitetnim predmetima, koji će ilustrirati kulturu stanovanja u 20. stoljeću.