Organizacija zbirki

Zbirka narodnih nošnji naroda Europe

Zbirka narodnih nošnji naroda Europe sadrži većinom pojedinačne predmete (pregače, kapice, pojasevi, rupci, košulje), fragmente veziva i tkanja te u manjoj mjeri komplete odjeće. Početnu jezgru čine predmeti pridošli iz etnografskih zbirki Narodnog muzeja no najviše iz Zbirke Berger koja je otkupljena prije osnivanja muzeja, kao i ona koju je Salomon Berger oporučno ostavio, a sadrži dijelove tekstila iz Makedonije, zapadne Bosne i nešto građe iz Češke, Slovačke, Rumunjske i Albanije. U periodu između dva svjetska rata značajan izvor otkupa bio je sajam na Kaptolu. Jedina terenska istraživanja prigodom kojih se Zbirka dopunjavala bila su ona koja su proveli Branimir i Marijana Gušić u Crnoj Gori tijekom 30-ih i 50-ih godina 20. stoljeća. Zahvaljujući njima zbirka sadrži nekoliko osobitih primjera džubleta - haljina albanskih žena katoličke vjere, koja svojim osobitim zvonolikim krojem upućuje na duboku starinu.

Osim spomenutih zemalja Zbirka sadrži i tekstilnu građu iz Austrije, Grčke, Gruzije, Kosova, Mađarske, Rusije, Srbije i Švicarske. Stariju građu često nije pratila odgovarajuća kataloška obrada pa su važni podaci ostali nezabilježeni i u velikom broju slučajeva svedeni tek na naziv predmeta ili naznaku porijekla. Prema sakupljačkoj politici Muzeja Zbirka se dopunjava tek ponekim darovanim predmetima.