Organizacija zbirki

Zbirka narodnih nošnji sjeverozapadne Hrvatske

Zbirku čine nošnje s područja Međimurja, Hrvatskog zagorja, Podravine, Bilogore, Pokuplja, Zagrebačkog, Samoborskog i Jaskanskog prigorja te Žumberka. Zbirka sadrži oko 5000 inventarnih brojeva. Estetski kriterij je bio primaran u prikupljanju građe tako da zbirku čine uglavnom primjerci svečanih inačica nošnji. S obzirom da je žensko ruho bogatije i raznovrsnije u ukrasu, njihov broj prevladava u odnosu na muške i dječje nošnje. Osim kompleta nošnji, zbirka sadrži i pojedinačne predmete - svadbene vijence i kitice, kapice, marame, pregače, prsluke, kožuhe, opanke, cipele, čizme itd. Većina predmeta potječe iz druge polovice 19. ili iz prvih desetljeća 20. stoljeća, a najstariji primjerci iz 18. stoljeća.

U zbirci su najzastupljeniji primjerci iz Pokuplja i okolice Zagreba. Obilniju građu s tog područja uvjetovala su sustavna istraživanja kustosa Muzeja vršena od 20-tih godina 20. stoljeća, što je omogućilo dopunjavanje zbirke bilo otkupom ili nerijetko, darovanim predmetima. Značajnu ulogu u posredovanju otkupa ili darivanja predmeta imali su muzejski povjerenici s terena.

Od 90-tih godina 20. stoljeća zbirka se nastoji dopunjavati recentnijom građom jer je ona neizostavna u istraživanju razvoja i promjena u odijevanju seoskog pučanstva, a time i šireg konteksta novih socijalnih, političkih i kulturnih prilika zajednice. Tijekom terenskih istraživanja ili ponudom u Muzeju otkupljen je veći broj kompleta i pojedinačnih dijelova nošnji iz Podravine, Pokuplja i Žumberka koji svojim krojem, materijalom i ukrasom svjedoče o tim promjenama. Predmeti iz Zbirke također su vrlo vrijedan izvor mnogobrojnim zainteresiranim zaljubljenicima u ovaj segment tradicijske kulture koji im pomažu pri rekonstrukciji i obnovi zavičajnih nošnji.