Naslovna slika

Diseminacija projekta

Provedba i vidljivost projekta za 2020. godinu

01.01.2020. – 31.12.2020.
00:00h
Etnografski muzej

Više o projektu

Projekt Etnografskog muzeja pod nazivom Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici prijavljen na javni poziv za dodjelu sredstava EU temeljem mehanizama ITU za uređenje brownfield lokacija Urbane aglomeracije Zagreb prošao je zahtjevnu evaluaciju nakon koje je 10. ožujka 2020. sklopljen ugovor s upravljačkim i posredničkim tijelom čime se pristupa realizaciji projekta. Projekt se realizira u suradnji s partnerom Gradom Zagrebom, a ukupna procijenjena vrijednost je 41.169.216,74 kuna, a odobrena bespovratna sredstva iznose 34.602.834,20 kuna. Ostatak investicije financirati će Grad Zagreb budući da je ovaj projekt prošao i stručnu evaluaciju i od strane nadležnih ureda osnivača te je određen i širi stručni tim koji će raditi na provedbi pod vodstvom više savjetnice gradonačelnika, arhitektice Marine Ljubišić.

Projektna dokumentacija za obnovu i uređenje zgrade muzejske čuvaonice u Kačićevoj 9 koja je u vlasništvu Grada Zagreba izrađena je također uz pomoć fondova EU u okviru projekta “Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu” koji je sufinanciran iz strukturnih fondova Europske unije temeljem ugovora koji je potpisao korisnik i nositelj Hrvatska gospodarska komora u partnerstvu s Etnografskim muzejom krajem 2016.

30.11.2020. – medijska popraćenost prve konferencije za medije

Nakon što je u ponedjeljak, 30. studenog 2020. g. održana je prva konferencija za medije vezana uz provedbu projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ kojeg provode Etnografski muzej i Grad Zagreb uz sufinanciranje iz fondova EU koju je popratilo oko dvadesetak novinara Etnografski muzej je načinio procjenu medijskog učinka. U analizi su uzete sljedeće medijske objave objavljene odmah nakon održane konferencije za medije:

TV I RADIO:

30.11. HRT 1 – Vijesti iz kulture
30.11. HRT 1 – Zagrebačka panorama
30.11. Radio KAJ, Radio KAJ, središnja informativna emisija Kaj aktualno, novinar: Matija Veličan i repriza isti dan u trajanju od 1,5 min
30.11. TV MREŽA, Vijesti, novinarka: Zorana Vukić
3.12. Radio Sljeme, gostovanje u emisiji Baština, novinarka: Sanja Brajković, gosti: Goranka Horjan i Jelena Pavičić Vukičević, trajanje emisije 30 min
3.12. HRT, u 19:30h, sudjelovanje u emisiji Kultura s nogu, novinar Dražen Ilinčić, gost Goranka Horjan, trajanje 5 min
11.12. TV MREŽA, emisija Tura kulture, novinarka: Zorana Vukić (snimljeno 3.12.)

TISKOVNI MEDIJI:

U dokumentaciji su od tiskovina evidentirana dva novinska isječka:

  • Bivša pivnica kao baštinski centar; Novi list, 1.12.2020.
  • U rekonstrukciju se ulaže 41 milijuna kuna; Večernji list – Hrvatska, 1.12.2020.

Na internetu je objavljeno i sljedeće:

Svi mediji su prenijeli informaciju u pozitivnom ozračju. Portali su informacije objavili isti dan te su prepoznati kao najažurniji medij.
30.11.2020. – održana konferencija za medije

U auli Gradske uprave Grada Zagreba održana je konferencija za medije u ponedjeljak, 30. studenog, s početkom u 11:15 sati, vezana uz provedbu projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“. Etnografski muzej je korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a Grad Zagreb je osnivač Muzeja i partner u projektu.

Konferenciju je moderirala Marina Ljubišić, voditeljica projektnog tima, a projekt su predstavili:

  • Dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba
  • Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje – koji se ispričao zbog spriječenosti te je pročitana njegova izjava.
  • Dr. sc. Goranka Horjan, ravnateljica Etnografskog muzeja

Konferencija se prenosila putem izravnog prijenosa na Facebook stranici Etnografskog muzeja.

06.11.2020. – Predstavljanje projekta u Večernjem listu

Projekt „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ predstavljen 6. studenoga 2020. godine u članku Večernjeg lista autorice Petre Balija.

4.11.2020. – Predstavljanje projekta u sklopu emisije “Dobro jutro, Hrvatska”

Projekt „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ predstavljen u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska”.

Ravnateljica Etnografskog muzeja, dr. sc. Goranka Horjan, gostujući u emisiji Dobro jutro Hrvatska osvrnula se na važnost fondova Europske unije u rješavanju ključnih strateških izazova u muzejskoj djelatnosti kao što su muzejske čuvaonice. Posebno je istaknula recentni projekt Etnografskog muzeja „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ koji se provodi u sklopu ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb za provedbu brownfield investicija. U njemu se teži uspostaviti svojevrsni baštinski centar s muzejskim čuvaonicama i radionicama koje će na najbolji mogući način prezentirati baštinu kroz efikasne modele zaštite. Također se istaknula važnost visine sufinanciranja iz fondova EU, u slučaju ovoga projekta je ona 85% ukupno prihvatljivih troškova i bez te potpore projekti obnove napuštenih objekata i njihova prenamjena za suvremene potrebe ne bi bila moguća na potrebnoj razini. U provedbi projekta osnivač muzeja Grad Zagreb sufinancira projekt s ostalih 15% a aktivno se uključuje i u financiranje opremanja prostora buduće čuvaonice.

POGLEDAJTE VIDEO NA MREŽNIM STRANICAMA HRT-a

23.10.2020. – promjena vremena trajanja ugovora

Etnografski muzej podnio je u rujnu 2020. godine Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU) zamolbu za promjenom razdoblja provedbe projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ koji se provodi u sklopu ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb za provedbu brownfield investicija.

Promjena je zatražena budući da je dugotrajana evaluacija onemogućila Muzej da provedbu aktivnosti započne 1. siječnja 2019. godine kako je bilo planirano jer je Ugovor o dodjeli sredstava potpisan 10. ožujka 2020. godine. Tako je u zamolbi zatraženo da upravo taj datum bude evidentiran kao početak provedbe projekta a da se rok trajanja ugovora pomakne na 16. kolovoza 2022. godine. Predmetni zahtjev je uzrokovan nepredvidivim okolnostima koje su nastupile nakon predaje projektne prijave, a tražena izmjena je nužna za uredno izvršenje Ugovora. Naime, sukladno provedenoj financijskoj analizi iskazanoj u priloženoj „Studiji izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt rekonstrukcije objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj 9/2 Zagreb“, realizacija projekta nije moguća bez priljeva bespovratnih sredstava, što predstavlja jedan od preduvjeta prihvatljivosti za sufinanciranje iz europskih fondova. Iz navedenog razloga provedba postupka javne nabave nije započeta prije samog potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, već je ista započeta nakon potpisivanja Ugovora. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije uvažilo je zahtjev za većom izmjenom ugovora i odobrilo ga te je krajem listopada potpisan Aneks ugovora.

14.10.2020. – natječaj za izvođenje radova

Etnografski muzej, kao korisnik bespovratnih sredstva, pričekao je odobrenje zahtjeva za produženje razdoblja trajanja ugovora pa zatim pokrenuo objavu natječaje za najveći postupak javne nabave u projektu. Postupku je prethodilo javno savjetovanje i ex ante kontrola od strane SAFU kako bi se smanjili rizici provedbe. Na taj način se osiguralo realno vrijeme za provedbu otvorenog postupka javne nabave. Trajanje postupka nabave za izvođenje građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova i postavljanje taktilnih traka i ploča za slijepe i slabovidne odvija se u okviru elementa provedbe Obnova brownfield lokacije rekonstrukcijom zgrade u Kačićevoj ulici 9/2 i elementa provedbe Horizontalne aktivnosti. Njezin završetak se predviđa do kraja 2020. godine a potpis ugovora s odabranim izvoditeljem u 2021. godini. Postupak javne nabave provodi u ime Muzeja Ured za javnu nabavu Grada Zagreba.

06.10.2020. – MUO odabran za poslove organizacije konferencije

U okviru elementa projekta Aktivnosti promidžbe i vidljivosti u postupku jednostavne nabave Muzej za umjetnost i obrt odabran je za izvođenje aktivnosti organizacije konferencija koje su planirane u sklopu provedbe projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“. Predmet nabave su usluge organizacije konferencija koje se sastoje od organizacije konferencije za 60 sudionika u predviđenom trajanju od dva dana uz osiguranje najma dvorane s projekcijskim pomagalima i potrebnom opremom za sudjelovanje predviđenog broja sudionika. Termin konferencije predviđa se za svibanj ili lipanj 2021. godine. Uz organizaciju konferencije potrebno je osigurati usluge keteringa. Također se predviđa organizacija dviju press konferencije od kojih se jedna planira u godini početka projekta a druga pri kraju projekta. Na taj način bi se osigurao prihvat novinara i zainteresiranih medija na početku i kraju projekta s ciljem ostvarenja najboljeg učinka.

15.06.2020. – Sastanci predstavnika partnera i osnivača na projektu

Etnografski muzej kao korisnik sredstava i Grad Zagreb kao partner na svim potrebnim razinama provode aktivnosti kojima bi osigurali uspješnu realizaciju projekta. Naime, Grad Zagreb pored toga što je partner u projektu ujedno je i osnivač Muzeja pa je za sve postupke opisane u Statutu i regulirane Zakonu o muzejima i Zakonu o ustanovama nadležan osigurati mehanizme za rad Muzeja i osigurati sredstva obzirom da se radi o neprofitnoj ustanovi. Budući da se kroz ITU mehanizam za uređenje brownfield lokacija osiguravaju sredstva samo za investicijska ulaganja u zgradu potrebno će biti razraditi i dinamiku nabave opreme i provedbe aktivnosti nužne da se objekt stavi u punu funkciju u 2023. godini.

Obzirom na epidemiološke mjere i preporuke većina dogovora obavlja se online, telefonom i emailom, no održano je i nekoliko sastanaka s proširenim timom suradnika u ljetnom periodu kada je situacija bila bolja.

10.06.2020. – Ugovoreni poslovi administriranja projekta

U postupku jednostavne nabave za poslove u okviru elementa projekta Upravljanje projektom i projektna administracija odabran je ponuditelj iz Zagreba, tvrtka Inovacije i razvoj. Ugovor s Etnografskim muzejom potpisao je direktor Bojan Bajić koji je imenovao projektni tim koji će s naručiteljem, Etnografskim muzejom raditi na administraciji ovog kompleksnog projekta koji uključuje nekoliko razina projektnih aktivnosti. Prvi zadatka biti će izrada i predaja prvog Zahtjeva za naknadom sredstava koje korisnik upućuje Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata prema Planu dostave Zahtjeva koji je načinjen odmah po ugovaranju provedbe projekta.

06.06.2020. – predstavljanje projekta u emisiji “dobro jutro, hrvatska”

Ravnateljica Etnografskog muzeja dr. sc. Goranka Horjan gostovala je u rubrici Lov na antikvitete emisije Dobro jutro, Hrvatska u subotu, 6. lipnja 2020. Tema razgovara je bila zanimljiva i aktualna: kako naći EU sredstva za projekte očuvanja kulturne baštine. Povod je bio potpisan ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o uređenju nove muzejske čuvaonice Etnografskog muzeja u Kačićevoj ulici koji će se realizirati u partnerstvu s Gradom Zagrebom. Projekt se sufinancira iz mehanizma ITU za obnovu brownfield lokacija.

Ravnateljica Horjan je naglasila kako je najbolji način za realizaciju investicijskih projekata doći do sredstava iz EU fondova. Naime, ulaskom u Europsku uniju za Hrvatsku su se otvorile brojne mogućnosti. Svaka prijava je zahtjevna, kod velikih projekata potrebno je javiti se na nekoliko poziva kako bi se maksimalno iskoristilo ono što europski fondovi pružaju. Tako je bio slučaj s projektom obnove Etnografskog muzeja gdje je dokumentacija sufinancirana iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija na pozivu 6c koji podupire spomeničku baštinu dok će građevinska sanacija objekta biti izvedena u okviru obnove brownfield lokacija.

Dr.sc. Horjan je pojasnila svoja ranija iskustva u povlačenju EU sredstava, između kojih je istaknula projekt Studija Antuna Augustinčića u Klanjcu kao prvi projekt koji je dobio više od 20 milijuna kuna iz europskih fondova za čuvaonicu i prateće prostore muzeja. Projekt je pripreman dvije godine da bi mogao biti uspješno apliciran.

Također, dr.sc. Horjan istaknula je da se Etnografski muzej bavi sadašnjicom i želi biti povezan sa svojim građanima što je ugrađeno u projekt uređenja čuvaonice s posebnim osvrtom na osjetljive skupine.

29.04.2020. – započela sanacija zgrade

Ulična zgrada u Kačićevoj 9 stradala je u potresu i s obzirom na oštećenja na krovištu i pročelju, započeti su radovi na njezinoj sanaciji. Za projekt obnove je to važno, jer je pristup do dvorišne zgrade moguć jedino kroz kolni ulaz ulične zgrade. Radovi će se nastaviti i na sanaciji stanova u potkrovlju.

23.04.2020. – Obavljene konzultacije sa statičarima

S obzirom da je razoran potres zahvatio upravo donjogradsku jezgru u kojoj se nalazi zgrada za obnovu, obavljene su konzultacije sa statičarom. Glavni projekt rekonstrukcije zgrade Etnografskog muzeja u Zagrebu na lokaciji Kačićeva 9/2 izrađen je u skladu s važećom regulativom i zakonima koji su bili na snazi u trenutku izrade projekta i ishođenja građevinske dozvole (2017/2018.godine).

Sastavni dio glavnog projekta je građevinski projekt – projekt konstrukcije unutar kojeg su izrađeni svi potrebni proračuni prema važećoj regulativi. Proračun seizmičkog djelovanja proveo se prema HRN EN 1998-1:21 i HRN EN 1998-1:21/NA 2011. Horizontalno seizmičko opterećenje proračunato je u skladu s normom HRN EN 1998-1:21 i HRN EN 1998-1:21: Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1. dio Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004/AC:2009) i odgovarajućim nacionalnim aneksom.

25.03.2020. – Objekt buduće čuvaonice u Kačićevoj nije stradao u potresu

Nakon razornog potresa koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb napravljen je obilazak i pregled zgrade kako bi se utvrdilo postoje li oštećenja na objektu koja bi mogla utjecati na projektnu dokumentaciju. Informativni pregled svih katova i pročelja obavili su zaposlenici Muzeja. Nisu uočene štete za razliku od pročelne zgrade koja je stradala u potresu i zahtjeva obavljanje hitnih radova kako bi se osigurao siguran prolaz stanara i prolaznika.

16.03.2020. – Pripremni poslovi za referentni centar za tradicijsku baštinu

Nakon uređenja infrastrukture, u okviru projekta, pored čuvaonica muzejske građe u Kačićevoj bit će oformljen svojevrsni referentni centar za tradicijsku baštinu i njegovanje tradicijskih obrta u muzejskim radionicama. Da bi se dobro odradile podloge, potrebno je precizno odabrati najpogodnije artefakte iz muzejskih zbirki pa članica projektnog tima dr. sc. Iris Biškupić Bašić kontinuirano radi na pripremnim poslovima koji uključuju i zbirku lončarstva. Zbirka lončarstva se priprema za sveobuhvatnu inventarizaciju i jedna je od kompleksnih zbirki s temom tradicijskih obrta.

13.03.2020. – sastanak projektnog tima

Na prvom sastanku nakon potpisa Ugovora svi dionici prijavitelja i partnera usuglasili su se o potrebi učinkovitog praćenja provedbe projekta i načinu pristupa online sustavu e-fondovi od strane nositelja i partnera. Projektni partneri će izraditi početni plan zahtjeva za nadoknadom sredstava uključivši izračune kao i ostale ugovorene troškove uz međusobne konzultacije i stalnu koordinaciju. Usaglašeno je da se u postojećem predlošku Plana nabave, taktilne trake i ploče za slijepe i slabovidne osobe i građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi spoje u jedan predmet nabave te da se stavke troška konferencija i press konferencija također objedine u jedan predmet nabave. Zaključeno je da će se kao prvi korak u provedbi projekta pokrenuti postupak javne nabave za ugovaranje vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom.

12.03.2020. – sastanak s projektanticom

Etnografski muzej je odmah po potpisu ugovora započeo s intenzivnim radom na pripremi aktivnosti na provedbi. Jedan od prvih koraka bio je sastanak s glavnom projektanticom radi dogovora o pregledu projektne dokumentacije.

Zgrada u Kačićevoj 9/2 je pravokutna dvorišna zgrada s prilazom kroz vežu uz koju su naslonjene dvije garaže, a iza koje se nalazi vrt do kojeg vodi prolaz uz zgradu. Zgrada je napuštena, ima zidove i krov, zatvorena je prozorima i vratima. Zgrada je u potpunosti bez instalacija i priključaka. Dimenzije zgrade su: 25,74 x 33,89 m, površina je 2 401,25 m2 i sastoji se od podruma, prizemlja, kata i potkrovlja. Zgrada je zidana, a njezina temeljna konstrukcija izvedena je klasično, temeljem nosivih podrumskih zidova iz pune opeke. Obodni zidovi u podrumskoj etaži izvedeni su kao dvostruki sa zračnim slojem između dvaju zidova. Projekt je iznimno zahtjevan i traži stalna usuglašavanja s propisima i ugovornim obvezama.

10.03.2020. – potpisan ugovor za Projekt Etnografskog muzeja vrijedan 41 milijun kuna

10. ožujka 2020. potpisan je ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i SAFU za uređenje zgrade buduće muzejske čuvaonice

Projekt Etnografskog muzeja pod nazivom Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici prijavljen na javni poziv za dodjelu sredstava EU temeljem mehanizama ITU za uređenje brownfield lokacija Urbane aglomeracije Zagreb prošao je zahtjevnu evaluaciju nakon koje je 10. ožujka 2020. sklopljen ugovor s upravljačkim i posredničkim tijelom čime se pristupa realizaciji projekta. Projekt se realizira u suradnji s partnerom Gradom Zagrebom, a ukupna procijenjena vrijednost je 41.169.216,74 kuna a odobrena bespovratna sredstva iznose 34.602.834,20 kuna. Ostatak investicije financirati će Grad Zagreb budući da je ovaj projekt prošao i stručnu evaluaciju i od strane nadležnih ureda osnivača te je određen i širi stručni tim koji će raditi na provedbi pod vodstvom više savjetnice gradonačelnika, arhitektice Marine Ljubišić. Ovo je najveći odobreni iznos unutar poziva za strateški iznimno važnu namjenu multifunkcionalne muzejske čuvaonice. Specijalizirane muzejske čuvaonice su identificirane kao ključni deficit u muzejskoj djelatnosti što potvrđuju svi strateški dokumenti pa je ovo veliki iskorak u poboljšanju profesionalnih standarda u muzejskoj struci smatra ravnateljica Etnografskog muzeja Goranka Horjan, koja je kao koordinatorica projekta i ovlašteni predstavnik korisnika potpisala Ugovor. Kao ugovorna članica tima na projektu će iz Etnografskog muzeja još raditi dr. sc. Iris Biškupić Bašić, predsjednica stručnog vijeća, a iz Grada Zagreba, zamjenik pročelnice Igor Kozina zadužen za poslove javne nabave.

Projektna dokumentacija za obnovu i uređenje zgrade muzejske čuvaonice u Kačićevoj 9 koja je u vlasništvu Grada Zagreba izrađena je također uz pomoć fondova EU u okviru projekta “Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu” koji je sufinanciran iz strukturnih fondova Europske unije temeljem ugovora koji je potpisao korisnik i nositelj Hrvatska gospodarska komora u partnerstvu s Etnografskim muzejom krajem 2016. Građevinska dozvola ishođena je 2018. godine po završetku izrade glavnog i izvedbenog projekta. Oba ova investicijska projekta financirana u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Time je Etnografski muzej postao jedan je od najuspješnijih muzejskih ustanova u povlačenju sredstava iz EU fondova. I u tzv. „mekim“ projektima ostvario je uspjeh te je sudjelovao kao partner u dva projekta financirana u 100% iznosu u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali, a to su # Za BITI +54 i Knjige naših ulica.