Naslovna slika

Predavanje

Izlaganje ravnateljice EMZ-a dr.sc. Goranke Horjan na međunarodnom skupu u Sarajevu

16.05.2022.
11:00h
Muzej Sarajeva

Spomenički kompleks Gazi-huserbegovog bezistana u sklopu Muzeja Sarajeva bio je mjesto organizacije međunarodnog skupa organiziranog od strane ICOM BiH, INTERCOM-a i ICOM SEE. Skup je organiziran 16. svibnja uoči Međunarodnog dana muzeja čija je ovogodišnja tema Moć muzeja. Goranka Horjan, ravnateljica Etnografskog muzeja i predsjednica INTERCOM-a tom je prilikom održala izlaganje o menadžerskom okviru kojeg INTERCOM oblikuje kao set alata za pomoć muzejima kako bi se njima što bolje upravljalo.

Na skupu je Horjan kao urednica predstavila i publikaciju Museum Watch Governance Management Project koju je izdao ICOM i u kojoj su prezentirani rezultati istraživanja koje je proveo međunarodni tim stručnjaka uključujući i ravnateljicu Horjan. Publikacija je izdana na engleskom jeziku i dostupna je kao e-izdanje na mrežni stranicama INTERCOM-a.

Izlaganje i predstavljanje publikacije pobudilo je veliki interes stručnjaka kao i nacionalnih medija koji su popratili skup.