Naslovna slika

EU projekt

Izrada planova za projekt

31.01.2022. – 18.02.2022.
10:00h
Etnografski muzej

U sklopu projekta Provedba mjera zaštite za opremanje čuvaonice pokretne muzejske građe Etnografskog muzeja, Zagreb Etnografski muzej je bio obvezan izraditi Plan nabave i Plan dostave ZNS-a.

Aktivnosti u sklopu Plana nabave su:

  1. Zaštitni radovi na muzejskoj građi (fumigacija, dezinsekcija i deratizacija) s procijenjenim iznosom nabave (bez PDV-a) 170.000,00
  • Nabava materijala za zbrinjavanje muzejske građe s procijenjenim iznosom nabave (bez PDV-a) 292.000,00kn
  •  Usluge evakuacije – prijevoz i radne snage s procijenjenim iznosom nabave (bez PDV-a) 140.000,00kn
  •  Nabava opreme za čuvaonicu s procijenjenim iznosom nabave (bez PDV-a) 1.333.740,00kn

Izrađeni planovi uneseni su u sustav a osnivač Muzeja Grad Zagreb naložio je da svi postupci javne nabave za project financiran iz Fonda solidarnosti odvija preko nadležnog ureda Grada.