Naslovna slika

Radionica

Nova ravnateljica Etnografskog muzeja dr.sc. Zvjezdana Antoš

11.08.2023.
11:00h
Etnografski muzej, Zagreb

Za novu ravnateljicu Etnografskog muzeja imenovana je dr. sc. Zvjezdana Antoš, muzejska savjetnica od 1. kolovoza 2023. na četiri godine. Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se gradonačelniku Grada Zagreba predloži imenovanje Zvjezdane Antoš za ravnateljicu Etnografskog muzeja. U svom programu rada Zvjezdana Antoš naglašava važnost uloge Etnografskog muzeja u stvaranju znanja i vrijednosti, stvaranju nematerijalne baštine kroz etnološka istraživanja, kreiranje novih zbirki te predstavljanja nematerijalne baštine. Predloženim programom rada otvara mogućnost promišljanja Etnografskog muzeja kao institucije koja će postati interaktivnija i usmjerenija na publiku te predlaže mogućnost daljnjeg razvoja kroz njegovu transformaciju u dinamičnu instituciju koja će razraditi nove načine predstavljanja zbirki čija će povijest, vjerodostojnost i tradicija biti relevantna različitoj globalnoj suvremenoj publici. Kao glavne programske aktivnosti u narednom četverogodišnjem razdoblju navodi opremanje Čuvaonice Etnografskog muzeja i dostupnost muzejskih zbirki javnosti, nove programe za razvoj publike, te obnovu prostora i dinamični izložbeni postav koje u svom programu detaljno razrađuje. Posebno se zalaže da Etnografski muzej postane forum kulturne i umjetničke scene, mjesto susreta raznih profesija i dijaloga različitih kultura. Smatra da takav reformirani muzej ujedno mora biti i urbani muzej koji djeluje unutar zajednice u kojem će posjetitelj doživjeti poseban duh muzejske zbirke jer će se na taj način osigurati postojani razvoj Etnografskog muzeja u programskom i organizacijskom smislu.