Naslovna slika

Predstavljanje projekta EMZ-a “Muzejski hackathon-hakiraj etno baštinu!”

26.01.2021.
10:00h
Etnografski muzej

Dr.sc. Zvjezdana Antoš, muzejska savjetnica, predstavila je projekt Etnografskog muzeja „Muzejski hackathon – hakiraj etno baštinu!“ kao primjer dobre prakse na konferenciji „Inovativne prakse kulturne baštine i kreativnog poduzetništva” u sklopu međunarodnog projekta SACHE i organizatora Zagrebačkog inovacijskog centra – ZICER, koja se održala 26. siječnja 2021. od 10:00 do 13:00 sati preko Zoom platforme.

Konferencija je tematizirala načine na koje je moguće razvijati kreativne proizvode i usluge namijenjene očuvanju kulturne baštine u simbiozi s kulturnim i kreativnim industrijama te poduzetništvu temeljenom na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT industrija).