Edukacija

Naslovna slika izložbe

Naši programi

Edukativni programi Etnografskog muzeja usmjereni su na različite korisničke skupine. Izloženi predmeti osnova su edukativnih programa u kojima se tematizira materijalna, ali i nematerijalna kultura, prvenstveno glazba i običaji. Naš je cilj potaknuti vašu kreativnost, želju za istraživanjem, čuvanjem i odgovornim odnosom prema baštini.