Impresum

Copyright © 2020 Etnografski muzej


Moderatori
Ivan Drobina, Matija Dronjić, Nina Koydl

Koncept
Matija Dronjić

Izrada i održavanje web stranice
Link2 d.o.o.

Koordinatorica izrade web stranice
Ivana Lušić

Tekstovi
Zvjezdana Antoš, Iris Biškupić Bašić, Aida Brenko, Katarina Bušić, Matija Dronjić, Mihaela Grčević, Goranka Horjan, Željka Jelavić, Tanja Kocković Zaborski, Danijela Križanec Beganović, Mareta Kurtin, Lorena Martinić, Ivana Lušić, Anastazija Petrović, Željka Petrović Osmak, Tea Rittig Šiško, Gordana Viljetić, Aleksandra Vlatković, Silvia Vrsalović, Vesna Zorić, Marija Živković

Korektura
Katarina Bušić, Matija Dronjić, Tea Rittig Šiško

Fotografije
Charlie Andersson (Pexels), Matija Dronjić (EMZ), Viktor Hanacek (Pixabay), Nina Koydl (EMZ), Ron Lach (Pexels), Lukas (Pexels), Anete Lusina (Pexels), Brett Sayles (Pexels), Josh Sorenson (Pexels)

Likovno oblikovanje
Ivan Drobina, Matija Dronjić

Vizualni identitet Etnografskog muzeja
Kocka d.o.o.