Istraživanja braće Seljan

Braća Mirko (5.4.1871. – 1913.) i Stevo (19.8.1875.-7.6.1936.) Seljan hrvatski su istraživači, rođeni i školovani u Karlovcu. Mirko je neko vrijeme radio u Sankt Peterburgu gdje se počeo intenzivno baviti atletikom te je1898. krenuo pješice do Pariza za što mu je trebalo sto dana. Nakon toga se braća sastaju u rodnom gradu i odlaze 23. siječnja 1899. na „put oko svieta pješkom“.

Odredište je bila Etiopija gdje su boravili u službi cara Menelika II do kraja 1901. godine. Bili su na dužnosti guvernera Južne ekvatorijalne provincije sa zadatkom da učvrste i prošire negusovu vlast. Na tom prostranom području Seljani su radili geografska i etnografska istraživanja. U Južnu Ameriku odlaze 1903. godine gdje istražuju područja Brazila i Paragvaja.