Etnološka istraživanja

Nastavljajući dugogodišnju tradiciju započetu 1934. izdanjem muzejskog zbornika Etnološka istraživanja i građa, godišnjak zagrebačkog Etnografskog muzeja – Etnološka istraživanja – objavljuje stručne i znanstvene članke s područja etnografije, etnologije i kulturne antropologije, muzeologije te srodnih humanističkih i društvenih znanosti. Posljednjih nekoliko godina časopis se sve više usmjerava na specifične teme vezane uz djelovanje muzeja u suvremenom društvu.

Objavljuju se radovi domaćih i stranih autora, u cijelosti dvojezično. Svi znanstveni i stručni članci recenziraju se i kategoriziraju prema uputama UNESCO-a (PGI – 83/WS/10, Pariz, 1983.) kao:
* izvorni znanstveni rad
* prethodno priopćenje
* pregledni rad
* stručni rad
* izlaganje sa znanstvenog skupa

Upute autorima
Impressum

Kontakt

dr. sc. Zvjezdana Antoš

T +385 1 4826 220

E zantos@emz.hr

E ei@emz.hr

Etnološka istraživanja, časopis zagrebačkog Etnografskog muzeja, referiran je u Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Stručni časopis Etnološka istraživanja možete nabaviti u muzejskoj suvenirnici. Časopis je dostupan u elektroničkom obliku na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (Hrčak) te putem poveznica objavljenih na internetskim stranicama Muzeja.

Izdanje časopisa omogućeno je sredstvima Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Etnografski muzej
UDK 39(497.5)(05)
ISSN 0351-4323 (Tisak)
ISSN 1847-6198 (Online)
DOI https://doi.org/10.32458/ei

Ključni naslov:
Etnološka istraživanja (Online)
Skraćeni ključni naslov: Etnol. istraž. (Online)

Učestalost:
Časopis izlazi jednom godišnje

Početna godina postavljanja na mrežu:
2003

Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smije koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.