Javna nabava

Izjave o sukobu interesa

Izjave o sukobu interesa

Temeljem čl. 75 do čl. 83 Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16) Etnografski muzej kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

WEST – TRAVEL AGENCY d.o.o. za usluge
Dominika Mandića 32A
10000 Zagreb
OIB: 20487567534

SONEX ING d.o.o., za proizvodnju i usluge
Debanićev breg 25
10000 Zagreb
OIB: 60673194501

SONEX CONSULTING d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Debanićev breg 23
10000 Zagreb
OIB: 51012162855

SONEX TENDE d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Debanićev breg 23
10000 Zagreb
OIB: 54479297784

Članovi upravnog vijeća:
Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa – Kosjenka Laszlo Klemar
Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa – Sanja Potkonjak
Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa – Tea Škokić
Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa – Ljiljana Vilus Japec
Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa – Aleksandra Vlatković

Opunomoćenici ravnateljice:
Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa – Željka Jelavić

zatvoreni natječaji

2021.

Građevinsko – obrtnički i instalaterski radovi na projektu „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ Evidencijski broj nabave: 023–011–1–2020–EMV (natječaj je proveo Ured za javnu nabavu Grada Zagreba putem EOJN–a)
Usluge stručnog nadzora građenja na projektu „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ Evidencijski broj nabave: 023 – 011 – 4 – 2020 – EMV (natječaj je proveo Ured za javnu nabavu Grada Zagreba putem EOJN – a)
Usluge upravljanja projektom gradnje u sklopu Projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.
Ugovor o uslugama projektantskog nadzora „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.

2020.

Pružanje usluga upravljanja i administracije projektom u sklopu Projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.
Pružanje usluga organizacije konferencija u sklopu Projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.
Usluga izrade promotivnih materijala i oglašavanja u sklopu Projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.

2016.

Natječaj za izradu projektne dokumentacije za uređenje krovišta i pročelja zgrade Etnografskog muzeja u Zagrebu
Projektni zadatak za izradu izvedbenog projekta rekonstrukcije uličnog i dvorišnog pročelja zgrade Etnografskog muzeja u Zagrebu
Projektni zadatak za izradu izvedbenog projekta održavanja krovne konstrukcije sa pokrovom i pogledom zgrade Etnografskog muzeja u Zagrebu

ugovori

2021.

Ugovor o izvođenju građevinsko – obrtničkih i instalaterskih radova i postavljanje taktilnih traka i ploča za slijepe i slabovidne u okviru projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.
Ugovor o uslugama stručnog nadzora građenja nad izvođenjem građevinsko – obrtničkih i instalaterskih radova na projektu „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.
Ugovor o uslugama upravljanja projektom gradnje „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001

2020.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.
Dodatak br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.2.2.06.0001. „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“
Ugovor o pružanju usluga upravljanja i administracije projektom „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.
Ugovor o pružanju usluga organizacije konferencija „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.
Ugovor o uslugama izrade promotivnih materijala i oglašavanja „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.

2017.

Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju dviju zgrada i izradu novog postava Etnografskog muzeja u Zagrebu (Trg Mažuranića 14 i Kačićeva 9/2)
Aneks Ugovora (evidencijski br. 009-077-1-2016-EVV)

Planovi javne nabave / Financijski planovi

Plan nabave za 2024. godinu (1. izmjene)
Odluka o 1. izmjeni Plana nabave za 2024. godinu.
Plan nabave za 2024. godinu
Financijski plan za 2024. i projekcije za 2025 i 2026. godinu

Godišnji izvještaji o izvršenju financijskog plana za 2023.

Financijski plan – izvršenje za 2023. – Opći dio
Financijski plan – izvršenje za 2023. – Posebni dio
Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2023.- Opći dio
Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2023. – Posebni dio
Dani zajmovi u 2023. godini
Primici od zaduživanja u 2023. godini
Izvještaj o stanju potraživanja, dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza za 2023
Izvještaj o EU projektu Kačićeva 2023
Izvještaj Fond solidarnosti EU 2023
Polugodišnji izvještaji o izvršenju financijskog plana za 2023. prema ekonomskoj klasifikaciji
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 1-6 2023. prema programskoj klasifikaciji
Obrazloženje realizacije Financijskog plana za 1-6 2023.
2. izmjena Financijskog plana za 2023.
1. izmjena Financijskog plana za 2023.
Odluka o 9. izmjeni Plana nabave za 2023. godinu
Odluka o 8. izmjeni Plana nabave za 2023. godinu
Odluka o 7. izmjeni Plana nabave za 2023. godinu
Odluka o 6. izmjeni Plana nabave za 2023. godinu
Odluka o 5. izmjeni Plana nabave za 2023. godinu
Odluka o 4. izmjeni Plana nabave za 2023. godinu
Odluka o 3. izmjeni Plana nabave za 2023. godinu
Odluka o 2. izmjeni Plana nabave za 2023. godinu
Odluka o 1. izmjeni Plana nabave za 2023. godinu
Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Plan nabave za 2023. godinu

Odluka o 9. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu
Odluka o 8. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu
Odluka o 7. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu
Odluka o 6. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu
Odluka o 5. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu
Odluka o 4. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu
Odluka o 3. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu
Odluka o 2. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu
Odluka o 1. izmjeni Plana nabave za 2022. godinu
Plan nabave za 2022. godinu
Financijski plan za 2022. i projekcije za 2023.i 2024. godinu
Rebalans financijskog plana za 2022
2. Rebalans financijskog plana- izvršenje

Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu
Odluka o 4. izmjeni Plana nabave za 2021. godinu
Odluka o 3. izmjeni Plana nabave za 2021. godinu
Odluka o 2. izmjeni Plana nabave za 2021. godinu
Odluka o 1. izmjeni Plana nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2021. godinu
Rebalans financijskog plana za 2021. godinu
Financijski plan za 2021. godinu

Odluka o 1. izmjenama Plana nabave za 2020. godinu (15.7.2020.)
1. izmjene Plana nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Izmjena Financijskog plana za 2020. godinu
Financijski plan za 2020. godinu

Izmjena Financijskog plana za 2019. godinu
Financijski plan za 2019. godinu
Plan nabave za 2019. godinu

Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu
Financijski plan za 2018. godinu
Izmijenjeni Plan nabave za 2018. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
Financijski plan Etnografskog muzeja za 2017. godinu

Rebalans financijskog plana za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Plan nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2012. godinu