Ormar Kazari-dana

Hrvatska operna pjevačica Milka Trnina (1863. – 1941.) (https://enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62384)  darovala je muzeju ormar kazari-dana kojeg je ona dobila na dar od svog prijatelja Williama Sturgis Bigelowa, bostonskog liječnika i kolekcionara.

Fotografija prikazuje radnu sobu Milke Trnine u njezinome stanu u Jurišićevoj 4 u Zagrebu. Objavljena je u časopisu Dom i svijet br. 6 iz 1923. godine.

Stil koji je primijenjen pri izradi ormara naziva se shibayama i za njega je tipična upotreba komada bjelokosti, kornjačevine, školjki, koralja ili, kao u ovom slučaju, sedefa, koji se umeću u podlogu od zlatnog laka na način da tvore visoki reljefni uzorak. Stil shibayama nastaje krajem 18. stoljeća, a vrhunac popularnosti doživljava u kasnom 19. stoljeću kada se u Yokohami naveliko proizvode predmeti u ovom stilu za izvoz. (Santo 2014:250)