Pravo na pristup informacijama

dokumenti

Pravo na pristup informacijama

Imenovanje službenika za informiranje (Hrvoje Sešek)
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji
Zahtjev za ostvarivanje prava na ponovnu uporabu informacija
Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba

Izjava i Odluke

Izjava o pristupačnosti
Odluka o imenovanju osobe zadužene za zaprimanje prigovora (Jerka Perica)
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (Jerka Perica)

Izvješće o provedbi ZPPI

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Postupci stvaranja obveza

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju

Cjenik usluga uvida u muzejsku građu i dokumentaciju Etnografskog muzeja
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju
Zahtjev za davanje na uvid i korištenje muzejske građe i dokumentacije

Strateški dokumenti

Program rada i razvitka Etnografskog muzeja za 2023. godinu
Plan upravljanja zbirkama Etnografskog muzeja i politika sabiranja za razdoblje 2021. – 2025. godine
Strateški plan Etnografskog muzeja za razdoblje od 2020. do 2025. godine

pravni akti etnografskog muzeja

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Etnografskog muzeja (19.10.2021.)
Pročišćeni tekst Statuta Etnografskog muzeja
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Etnografskog muzeja (22.12.2020.)
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Etnografskog muzeja (07.10.2020.)
Statut Etnografskog muzeja
Pravilnik o radu
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Etnografskog muzeja (2019. godina)
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Etnografskog muzeja (2018. godina)
Procedura praćenja i naplate tražbina
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (2022. godina)
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave (2022. godina)
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Etnografskog muzeja (2022. godina)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Etnografskog muzeja (2021.)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Etnografskog muzeja (2020.)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (2019. godina)
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave (2018. godina)
Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave (2017. godina)
Pravilnik o nabavi roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna (2016. godina)
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnoga gradiva Etnografskog muzeja u Zagrebu (2018. godina)
Posebni popis arhivskog i registraturnog gradiva Etnografskog muzeja u Zagrebu s rokovima čuvanja (2018. godina)
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (2019. godina)
Pravilnik o radu knjižnice Etnografskog muzeja (2015. godina)

zapisnici sjednica upravnog vijeća
zakoni i pravilnici

Zakoni i pravilnici o muzejskoj djelatnosti, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, knjižničnoj djelatnosti te opći propisi i ostali propisi relevantni za kulturu mogu se pronaći na poveznici.