Naslovna slika

EU PROJEKT

Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu

01.12.2016. – 01.02.2018.
00:00h
Hrvatska gospodarska komora, Etnografski muzej

Naziv projekta:
Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu

Prijavitelj/nositelj:
Hrvatska gospodarska komora

Partner:
Etnografski muzej

Ukupna vrijednost projekta:
6.249.925,00 HRK

Ukupan iznos bespovratnih EU potpora:
4.875.440,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
Od 1. prosinca 2016. godine do 1. veljače 2018. godine.

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ.

Kratki opis projekta

Projekt “Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu” objedinit će baštinu i potencijale dviju važnih nacionalnih institucija u području etnografije i gospodarstva radi stvaranja jedinstvene kulturne i posjetiteljske ponude u centru Zagreba. Rekonstrukcijom, obnovom, opremanjem objekata HGK i Etnografskog muzeja te razvojem brojnih novih sadržaja i programa snažno će se pridonijeti promicanju hrvatske kulture, baštine i gospodarstva te pridonijeti jačanju turizma, poduzetništva i zapošljavanja.

U okviru projekta obnovit će se i opremiti objekt Etnografskog muzeja i dio objekta Hrvatske gospodarske komore kako bi se ti vrijedni objekti kulturne baštine, smješteni u samom centru Grada Zagreba, mogli turistički dodatno valorizirati. Partneri se udružuju kako bi se projektom kreirala prostorna, sadržajna i funkcionalna turistička cjelina u centru grada temeljena na etnografskoj kulturnoj baštini i gospodarstvu Republike Hrvatske. Postojeći objekti obaju partnera obnovit će se i opremiti modernom multimedijalnom opremom kako bi se na inovativan i interaktivan način privukli posjetitelji te predstavili turistički, obrazovni i zabavni sadržaji i ponuda. Kako bi se ta dva objekta, koji dijele zajedničko dvorište, učinilo jedinstvenom prostornom cjelinom, projektom će se izgraditi staklena interpolacija na prostoru dvorišta prezentacijske i interpretativne namjene. Interpolacija će povezivati posjetiteljske prostore obaju partnera, a na vrhu će biti uređeni atraktivni ugostiteljski prostor s vidikovcem na Zagreb i zagrebačke krovove. U ugostiteljskom objektu posluživat će se tradicionalna hrvatska jela, jelovnici će biti tematski, a sastojat će se od najmanje 15 tradicijskih jela upisanih u Registar kulturne baštine Republike Hrvatske.

Partneri su osmislili brojne sadržaje koji će se tijekom cijele godine provoditi u novouređenim prostorima u suradnji s udrugama civilnog društva, poduzetnicima, obrtnicima, drugim gospodarskim udruženjima i klasterima, javnim, obrazovnim i znanstvenim ustanovama.

CILJEVI PROJEKTA

Rekonstrukcijom, obnovom i opremanjem objekti kulturne baštine koji su u obuhvatu ovog integriranog projekta te njihovi sadržaji imaju značajan potencijal postati nezaobilazne i jedinstvene posjetiteljske destinacije u Gradu Zagrebu koje će doprinijeti povećanju broja posjetitelja, turističkih dolazaka i noćenja te rastu i jačanju gospodarstva i novom zapošljavanju.

Opći cilj projekta je obnovom i valorizacijom objekata kulturne baštine stvoriti atrakcije kulturnog urbanog turizma za inovativni gospodarski razvoj i stvaranje novih poslova i radnih mjesta.

Specifični ciljevi su:

 1. Zaštita i povećanje vrijednosti kulturne baštine obnovom i opremanjem, a s ciljem povećanja atraktivnosti samog dobra, povećanja broja posjetitelja i postizanje samoodrživosti objekata kulturne baštine.
 2. Razvijanje novih turističkih i kulturnih proizvoda i usluga temeljenih na baštini koji će omogućiti direktno i indirektno povećanje broja zaposlenih te stvaranje novih profila poslova.
 3. Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje turističkih izdataka na destinaciji.
očekivani rezultati projekta

U sklopu projekta se očekuju sljedeći izravni projektni rezultati:

 1. Obnovljena kompletna zgrada spomenika Etnografskog muzeja; obnovljen vanjski plašt zgrade i riješeni sistemi grijanja/hlađenja, ventilokomora i svih ostalih nužnih priključaka, rekonstruirane podrumske i tavanske prostorije te prostorija za muzejsku trgovinu i ugostiteljski sadržaj, rekonstruirane instalacije u cijeloj zgradi, prilagođen prostor za osobe s invaliditetom i uvedeni standard za muzejske prostore. Riješena statička ojačanja za prostore u kojima je predviđena dodatna težina zbog specifičnih uvjeta pohrane muzejskih predmeta
 2. Obnovljena infrastruktura na pomoćnoj muzejskoj zgradi u Kačićevoj 9; rekonstruirane unutarnje prostorije za čuvaonice, radionice i upravne poslove te riješena pitanja statike i ojačanja podnih konstrukcija za pohranu ladičara i opreme za muzejsku građu, osiguranje mikroklimatskih uvjeta za muzejske prostore.
 3. Modernizirani postojeći muzejski sadržaji, posebno izrađeni dizajn postava primjeren odabranim muzejskim eksponatima i oprema izrađena prema standardima struke te prilagodba dijela postojećih muzeografskih pomagala novim standardima; uvedena multimedijska oprema i izrađen sadržaj za multimediju.
 4. Uvedeni novi muzejski sadržaji za posjetitelje; uvedeni novi muzejski odjela prema projektu, muzeološkoj koncepciji i scenariju postava, uvedeni muzejska trgovina i ugostiteljski sadržaj, uveden sustav barkodiranja za muzejske čuvaonice i sustav kontrole pristupa i zaštite unutar zatvorenog i poluotvorenog režima te sustava kontrole i kretanja posjetitelja.
 5. Unaprijeđena promocija muzeja; marketinška strategija i promidžbene aktivnosti, izrađena analiza troškova i koristi s studijom izvodljivosti i izrada cjelovitog programa održavanja za sve sadržaje u muzeju s planom servisiranja i troškovima.
 6. Izrađen plan održavanja prostora i opreme sa specifikacija mjesečnih/godišnjih troškova potrošnje za sve energente s naglaskom na ekološki prihvatljive modele i smanjenje postojećih troškova.
 7. Izrada komunikacijskih poveznica u dvorištu s projektom Hrvatske gospodarske komore.
 8. Izrada plana transporta zaštićene muzejske građe, privremene pohrane i vraćanja eksponata u uređene čuvaonice.
 9. Korištenje održivih modela za održavanje (solarna energija, podizači topline, korištenje kišnice i sl.) i funkcioniranje zgrada.

Kontakt

Igor Bobek, viši stručni suradnik

Hrvatska gospodarska komora

Sektor za međunarodne poslove i EU

Rooseveltov trg 2

HR-10000 Zagreb

ibobek@hgk.hr

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Etnografskog muzeja u Zagrebu.

Više informacija:
Europski strukturni i investicijski fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija