Naslovna slika

#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost

23.07.2018. – 23.08.2019.
00:00h
Centar za ženske studije, Etnografski muzej

Naziv projekta:
Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost

Prijavitelj/nositelj:
Centar za ženske studije

Partneri:
Etnografski muzej
Lokalna akcijska grupa Zagorje – Sutla

Ukupna vrijednost projekta:
695.319,93 HRK

Ukupan iznos bespovratnih EU potpora:
591.021,94 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
Od 23. srpnja 2018. godine do 23. kolovoza 2020. godine.

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.

Kratki opis projekta

Svrha projekta #Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost doprinos je smanjenju rizika od socijalne isključenosti žena starijih od 54 godine kroz njihovo uključivanje u čitalačke aktivnosti, etnografske i likovne radionice, scensko sudjelovanje i izložbe. Projekt je proveden kroz 13 mjeseci u Krapinsko-zagorskoj i Ličko-senjskoj županiji te Gradu Zagrebu.

Pri izvedbi radionica koristili su se materijalni i nematerijalni elementi kulturnog nasljeđa, a emancipatorske ideje Marije Jurić Zagorke nadahnule su umjetničke intervencije koje su, u radu sa preko 70 korisnica, inovirale tradicijske elemente i uobličile ih u nove oblikovne proizvode.

Polazište projektne ideje bili su općenitiji problemi ekonomske prikraćenosti i sociokulturne izoliranosti osoba starije dobi, gdje je rizik od socijalnog isključivanja za žene zamjetno veći u odnosu na muški dio populacije. Sudjelovanje u kulturnim sadržajima veće društvene vidljivosti, ne samo u lokalnoj sredini, već i u široj zajednici, doprinosi njihovoj većoj dobrobiti putem zadobivanja simboličke moći kroz javno priznanje njihovih stvaralačkih mogućnosti (nastupi, izložbe vlastitih radova), ali i socijalne interakcije s drugim ženama kroz duže vremensko razdoblje.

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj projekta socijalno je uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

Definirana su dva specifična cilja:

  1. Potaknuti žene starije od 54 godine na aktivno sudjelovanje u zajednici putem uključivanja u kreativne radionice inovativnih sadržaja.
  2. Doprinijeti smanjenju socijalnog isključivanja starijih osoba kroz proširenje kompetencija stručnjakinja u kulturi, koje će naučeno primijeniti u izravnom radu sa sudionicama projekta.
aktivnosti

Projekt je uključivao sljedeće aktivnosti:

  • Stručno usavršavanje iz kulturne medijacije za zaposlene u kulturi
  • Radionice čitanja uz kviz
  • Scensku izvedbu ”Coprnice u Velikom Taboru”
  • Zagorkin kamp – dvodnevno događanje za sve sudionice projekta
  • Etnografske i likovne radionice vezenja i filcanja
  • Putujuća izložba (Korenica, Pregrada, Zagreb)
  • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
  • Upravljanje projektom i projektna administracija
rezultati projekta

Sadržajima projektnih aktivnosti ženskostudijske i etnografske perspektive potaknulo se sudjelovanje korisnica u inovativnim kulturnim aktivnostima u zajednici te tako doprinijelo njihovom uključivanju u kulturni i socijalni život. Afirmacijom okruženja podupirućeg za sudjelovanje naših sudionica po dovršetku projekta pridonijelo se vidljivosti nekih od nositelja socijalnog uključivanja starijih, prvenstveno udruga i institucija u kulturi s kojima se surađivalo tijekom provedbe projekta. Također se omogućilo i povezivanje postojećih s novim mrežama suradnika koji dolaze iz privatnog i javnog sektora te civilnog društva iz različitih krajeva Hrvatske.

Kontakt

Jasminka Pešut, voditeljica projekta

Centar za ženske studije

jasminka.pesut@zenstud.hr

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.

Više informacija:
www.esf.hr
www.zenstud.hr
www.emz.hr
www.zagorje-sutla.eu