Opći uvjeti korištenja

Isključivi vlasnik web stranica www.emz.hr je Etnografski muzej, Trg Mažuranića 14, Zagreb, OIB: 99544354954, MB: 03205266 (dalje u tekstu EMZ).

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici www.emz.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka EMZ ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu EMZ ili trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika (tj. u svrhu informiranja te u osobne ili nekomercijalne svrhe) uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na web stranicama www.emz.hr, o tome je dužan izvijestiti EMZ na e-mail adresu emz@emz.hr.

Svi materijali na stranicama virtualne izložbe ne smiju se kopirati ili reproducirati osim u opsegu potrebnom za on-line pregled istih. Bez obzira na to, ispisivanje stranice na papiru za osobnu uporabu je dozvoljeno.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja EMZ i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Suradničke ustanove se u potpunosti odriču svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

Ova web stranica sadrži i poveznice prema drugim web stranicama koje su kreirane od strane trećih osoba. EMZ nema nadzor nad drugim web stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti priliko pristupa korisnika web stranicama kreiranim od strane trećih osoba putem poveznica sa stranice www.emz.hr.

EMZ nije odgovoran korisniku niti nekoj trećoj strani za bilo koju nastalu štetu, bila ona direktna ili indirektna, slučajna ili posljedična, povezana ili proizlazeća iz uporabe, pogrešne uporabe, odnosno nemogućnosti uporabe web stranica od strane korisnika. Prihvaćanje ograničenja naše odgovornosti nužan je preduvjet korištenja ovih web stranica.

EMZ se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice. EMZ može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi EMZ.

EMZ će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga EMZ na zadovoljstvo korisnika. EMZ se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

EMZ zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja web stranice u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim web stranicama.

U slučaju svih upita u vezi pravila o zaštiti privatnosti ili načinu na koji EMZ obrađuje osobne podatke, kao i svih upita koji se odnose na Uvjete korištenja, korisnik se može obratiti na e-mail adresu emz@emz.hr.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice, prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost te potvrđuje kako je pristao na uvjete korištenja.

Zahvaljujemo Vam se na posjeti i korištenju naših web stranica.