Izložbu pogledajte OVDJE.

Autorica: dr. sc. Zvjezdana Antoš, muzejska savjetnica
Fotografije: Goran Vranić, Nina Koydl, Petar Strmečki, Fotodokumentacija Etnografskog muzeja
Dizajn i izrada: Viola Šebalj
Lektura i korektura: Andrea Rožić
Prijevod na engleski jezik: dr. sc. Graham McMaster
Za izdavača: dr. sc. Goranka Horjan, muzejska savjetnica

© Copyright Etnografski muzej, Zagreb, 2022.
Izložbu su omogućili Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Zagreb – Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo